Odrzucono większość wniosków o azyl

1083

W tym roku liczba osób ubiegających się o azyl w Islandii wzrosła o 65 proc w porównaniu z tym samym okresem w roku 2012. Większość tych osób, które starały się o azyl otrzymała odmową decyzję.

Do końca września Islandzki Urząd Imigracyjny/ Útlendingastofnun rozpatrywał 137 wniosków o azyl, z czego 128 zostało odrzuconych.
Obecnie rozpatruje się kolejne 69 wniosków.

Najwięcej dokumentów wpłynęło na początku tego roku, a najliczniejszą grupę stanowili starający się o azyl obywatele Chorwacji i Albanii.

Spośród tych 128 ubiegających się o azyl osób, które nie uzyskały pozwolenia na pozostanie w Islandii, 80 kandydatów nie spełniało warunków, które są konieczne aby zostać uznanym za uchodźcę.

Natomiast Islandzki Urząd Imigracyjny przyznał azyl polityczny pięciu osobom z Syrii i trzem z Iranu. Jedna osoba z Mauretanii otrzymała azyl ze względów humanitarnych.

W tym roku o azyl w Islandii ubiegali się obywatele 24 narodowości, a jedna osoba była bezpaństwowcem.

Opublikowany w: