Tajemniczy islandzcy uchodźcy

3855

Według danych ONZ, pięcioro Islandczyków ma status uchodźcy lub ubiega się o azyl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wie jednak, kim są te osoby ani gdzie szukały schronienia.

Na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w zakładce poświęconej Islandii znajdziemy informacje, że w grupie osób „pochodzących z Islandii” znajduje się jeden uchodźca i czworo Islandczyków ubiegających się o azyl. Są to jedyne informacje o tych osobach.

Portal internetowy kjarnnin.is skontaktował się z przedstawicielami rządu, aby uzyskać więcej informacji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Urður Gunnarsdóttir powiedziała, że tożsamość Islandczyków nie jest znana. Ministerstwo pisemnie poprosiło Komisarza o więcej informacji, ale nie dostało jeszcze odpowiedzi.

Reporterzy skontaktowali się też z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policji oraz Urzędu Imigracynego. Żadna z tych instytucji nie wiedziała nic więcej o pięciu Islandczykach.

Jest to jednak mało prawdopodobne, aby Islandia otrzymała jakiekolwiek informacje o tych osobach. Według międzynarodowego prawa, kiedy uchodźca opuści kraj albo szuka azylu, kraj, z którego ucieka, nie może uzyskać informacji na jego temat.

Kjarninn również napisał do UNHCR z prośbą o dodatkowe informacje o Islandczykach, ale nadal czeka na odpowiedź.

staty
Zdjęcie statystyk ze strony UNHCR

Ilona Dobosz

Opublikowany w: