Większy ruch na drogach krajowych

805
Tunel Hvalfjarðargöng

W marcu na drogach krajowych zarejestrowano zwiększony ruch samochodowy, informuje Zarząd Dróg. Na podstawie danych z szesnastu czujników, które znajdują się w całym kraju widać, że w tym roku liczba samochodów jeżdżących drogami jest podobna do tej z ubiegłego roku. Wyraźnie widać, że ruch wzrasta we wszystkich rejonach kraju mówią przedstawiciele Zarządu Dróg.
W styczniu zanotowano niewielki spadek w ruchu samochodowym i był on na poziomie 1,8%, w roku 2011 był on znacznie większy i wyniósł prawie 10%.

Obecnie największy wzrost w ruchu samochodowym odnotowano na wschodzie kraju i wyniósł on około 15,6% najmniejszy wzrost na poziomie 2,8%, był w okręgu stołecznym.
Szacuje się również, że ruch samochodowy na drodze Hellisheiði wzrósł o 5,4% a w tunelu Hvalfjarðargöng o 5,2%.

Opublikowany w: