8.8 C
Reykjavík
14 sierpnia 2022

EFTA zagroziła Islandii sądem

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Islandia trafi przed sąd jeśli nie wprowadzi w życie unijnych przepisów dotyczących „Jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej”.

Jak informuje strona Parlamentu Europejskiego: Inicjatywa „Jednolita europejska przestrzeń powietrzna” ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania ruchem lotniczym oraz służb żeglugi powietrznej poprzez zmniejszenie fragmentacji europejskiej przestrzeni powietrznej. Ze względu na swój charakter realizowana inicjatywa ma wymiar ogólnoeuropejski i jest otwarta na państwa ościenne.

Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA, którego członkiem jest Islandia) wysłał Islandii oficjalne ostrzeżenie dotyczące niezgodności z istniejącym prawodawstwem. Ostrzeżenie zwane oficjalnie jako „uzasadniona opinia” zwraca uwagę na trzy kwestie:

  • Islandia nie wyznaczyła konkretnego dostawcy usług ruchu lotniczego ani nie zdefiniowała swoich praw i obowiązków
  • Islandia nie powołała specjalnej organizacji mającej na celu zarządzanie przestrzenią powietrzną każdego dnia
  • Islandia nie zgłosiła właściwego organu, który posiada niezbędne możliwości do zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa wszystkich organizacji działających pod jej nadzorem

Jeśli Islandia nie podejmie odpowiednich kroków w ciągu dwóch miesięcy i nie wprowadzi koniecznych zmian, wówczas Urząd może skierować sprawę do Trybunału EFTA, ostrzega europejski Urząd Nadzoru.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -