Członkowie Eflingu zagłosowali i przyjęli propozycję ugody

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Dzisiaj o godzinie 10:00 zakończyło się głosowanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ugody przygotowanej przez Ástráðura Haraldssona, mediatora państwowego w sporze zbiorowym pomiędzy związkiem zawodowym Efling a Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców SA.

W głosowaniu frekwencja wyniosła tylko 23% wszystkich uprawnionych do głosowania, a za przyjęciem ugody zagłosowało 84,9% członków, czyli zdecydowana większość.

- REKLAMA -
Ad image

Zaakceptowana ugoda od razu wchodzi w życie i ma moc wsteczną, co oznacza, że pracownicy należący do związku Efling otrzymają takie same podwyżki płac, jakie wynegocjowano w umowach innych związków zrzeszonych w Federacji Pracowników SGS oraz wyrównanie od 1 listopada 2022 roku.

Ástráður Haraldsson, mediator państwowy w sporze, powiedział w rozmowie z agencją prasową, że obecnie nie ma czasu na wywiad, bo musi zająć się rozwiązaniem innych spraw.

Halldór Benjamín Þorbergsson, przewodniczący SA, mówi, że wyniki głosowania przyjął z zadowoleniem, i że były one do przewidzenia.

Umowa wprowadza te same podwyżki płac, jak w umowie innych związków zawodowych, i  jest ważna do 31 stycznia 2024 roku. Wzrost płac zgodnie z nową umową wyniesie od 35 000 do 52 000 koron – średni wzrost to 42 000 koron, czyli około 11 procent.

Dodatkowo wraz z nową umową o 5 procent wzrosną także dodatki, chyba, że jest to przewidziane inaczej. Premie w firmach przetwórstwa rybnego wzrosną o 8 procent, grudniowy dodatek wyniesie 103 000 koron. Płace tych pracowników, których wynagrodzenia nie są zgodne ze stawkami umów zbiorowych, wzrosną o 33 000 koron. Wszystkie podwyżki obowiązują z datą wsteczną od 1 listopada 2022 roku.

W propozycji utworzono nowy tytuł dla personelu hoteli: ogólny pracownik hotelowy, oraz zmieniono ich kategorię płacową. Wynagrodzenie pracowników ogólnych w hotelach podczas trzymiesięcznego okresu próbnego będzie odpowiadać kategorii płacowej 5, a po upływie trzymiesięcznego okresu próbnego wzrośnie do kategorii płacowej 6. Osiągnięto także lepsze warunki płacowe dla pracowników spółek naftowych i Samskip. Kierowcy będą otrzymywali dodatek za przewożenie materiałów niebezpiecznych.

Na podstawie artykułu Vísir / visir.is
Udostępnij ten artykuł