85 milionów kary

669

 Firmy Sláturfélag Suðurlands i Reykjagarður zawarły ugodę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i tym samym chcą pomóc w dochodzeniu na temat uzgadnianych cen mięsa.

Firmy zapłacą 85 milionów koron kary za naruszenie prawa konkurencji w umowie z Bónus.