900 miejsc pracy w sezonie

419

Rząd zatwierdził projekt Guðbjartur Hannesson (minister opieki społecznej). Projekt zakłada zwiększenie liczby tymczasowych miejsc pracy dla studentów i osób które będą chciały pracować tego lata. Projekt ma kosztować 370 milionów koron. Udział państwa to 10 milionów koron, resztę ma sfinansować Fundusz Innowacji oraz różne agencje. Za zarządzanie i promocję odpowiadać będzie Ministerstwo Edukacji i Kultury. Celem teraźniejszych prac jest przygotowanie strategii tak aby już na początku kwietnia pojawiały się pierwsze ogłoszenia z pracą.