Ciągłe zmiany

700

 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Guðbjartur Hannesson, powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu rządu dyskutowano nad projektem budżetu na przyszły rok i o zmianach jakie zostały do niego wprowadzone. Jak do tej pory mówiono, że cięcia dotyczące służby zdrowia wyniosą 3 miliardy isk, jednak wczoraj zmieniono zdanie i kwota o jakiej była mowa to 1,3 miliardy isk. Żadna z instytucji nie będzie miała większej obniżki budżetu niż 12%.
Pierwotnie w projekcie zakładano, że dopłaty do służby zdrowia będą zmniejszone o 4,7 mld isk, z czego zmniejszenie dopłat do innych szpitali i do szpitala w Akureyri około 3 miliardów isk.
Guðbjartur powiedział, że komisja budżetowa miała dokonać przeglądu budżetu w całości biorąc pod uwagę nowe prognozy i statystyki.
Wprowadzono spore zmiany do projektu, początkowo zakładano przeprowadzenie 40% redukcji, ale teraz po rozmowach okazuje się, że wyniesie ona 12%.