Premier zmęczona parlamentarną obstrukcją opozycji

1283

Premier Jóhanna Sigurðardóttir powiedziała w piątek, że opozycja była wytrwała w zapobieganiu postępom podczas rozmów o konstytucji przez nieustanne blokowanie mównicy – pisze ruv.is.
Określiła dalej, że jej uwagi skierowane były głównie do członków dwóch partii: Partii Postępu i Partii Niepodległości.

- REKLAMA -

Członek Partii Niepodległości, Birgir Ármannsson, pytał premier Jóhannę o to, czy przewodniczący partii może przedstawić nowe pomysły w sprawie zmian w konstytucji zamiast starać się doprowadzić do końca dyskusję na temat ustawy napisanej obecnie przez Komisję Konstytucyjną. pytanie zostało zadane mimo pewnej wiedzy Birgira o referendum narodowym, które zostało przeprowadzone niedawno i z którego wynika, że Islandczycy zgadzają się z wieloma punktami zawartymi w nowej konstytucji.

Partia Postępu podjęła kwestię konstytucyjnego przepisu ograniczającego prywatyzację zasobów naturalnych na Islandii, a Partia Niepodległości nie zgodziła się na żadne zmiany dotyczące obecnie istniejącego systemu finansowania rybołówstwa.

- REKLAMA -

Opublikowany w: